torsdag 7 februari 2013

Magneettimedia blir bara värre och värre

Magneettimedia är inte värd den här uppmärksamheten men jag noterar i alla fall att tidningen lagt upp "Sions Vises Protokoll" på sin webbsida.
Även YLE  har noterat Magneettimedias artiklar om judarna:  Magneettimedia jatkaa juutalaiskirjoitteluaan
Sions Vises Protokoll är enligt Wikipedia "ett förment sionistiskt dokument som beskriver en planerad judisk sammansvärjning med målet att uppnå världsherravälde. I skriften anges frimurare, liberaler, kommunister och kapitalister vara judarnas redskap för att behärska världen. Protokollet, som vid upprepade tillfällen bevisats vara en förfalskning,[1] utger sig för att vara en avskrift av ett anförande, som Theodor Herzl höll vid den sionistiska kongressen i Basel år 1897.
 År 1921 avslöjades Sions vises protokoll som en förfalskning i The Times av tidningens korrespondent i Istanbul, Philip Graves, som visade att det rörde sig om en bearbetning i flera steg av en satirisk pamflett,[3] publicerad 1864 av den franske författaren Maurice Joly som riktade sig mot Napoleon III. Denna stridsskrift, som ursprungligen inte hade något med judar eller sionism att göra, omarbetades senare av den tsarryska säkerhetstjänsten Ochrana till en antisemitisk propagandaskrift. Den delades bland annat ut 1919 till den vita (tsarvänliga) ryska armén för att stärka dess moral. Nyligen genomförd forskning av den ryske historikern Michail Lepechin pekar ut Matvej Golovinskij, agent hos Ochrana, som trolig upphovsman till dokumenten. Tidigare har dokumenten tillskrivits Pjotr Ivanovitj Ratjkovskij."

Sions Vises Protokoll är populär bland Israelhatare i  arabvärlden och har även publicerats i Iran. Hamas refererar till SVP i sina stadgar. Det är i detta sällskap Magnettimedia tydligen känner sig hemma.


Inga kommentarer: