fredag 22 februari 2013

Glad Purim!

Dethär veckoslutet firar man högtiden Purim i Israel.
Högtiden firas till minnet av händelserna i Esters bok, judarna räddades tack vare drottning Ester från den onde Hamans försök att utrota dem.
I motsatts till en del andra högtider är Purim ingen allvarlig högtid utan glädjefylld och uppsluppen.Barnen klär ofta ut sig till någon av personerna i Esters bok.

Purim och Esters bok har ändå ett allvarligt budskap till oss alla.Hur är det möjligt att mer än 2000 år efter händelserna i Esters bok finns ännu samma hat mot judarna kvar?
Vi kan se uttryck för detta hat bland politiker och tjänstemän i FN och bland lokalbefolkningen i vår egen stad (nästan oberoende av var vi bor).

Detta får bli en utmaning till oss vanliga människor. Ester var en vanlig judisk flicka men hon blev drottning och fick tack vare sitt mod vara med om att rädda sitt folk från undergång.
Var och en av oss kan välja vad vi gör för att hatet mot judarna inte skall få sprida sig och resultera i fler offer.


Ester 4
Mordokaj sade att man skulle ge Ester detta svar: "Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.
För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"
 Då sände Ester detta svar till Mordokaj:
"Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad."Inga kommentarer: