torsdag 7 februari 2013

Ett års fängelse för kritik av palestinska ledare

Khaled Abu Toameh skriver i Jerusalem Post att en 26-årig palestinsk man, Anas Awwad, dömts till över ett års fängelse för att han kritiserat de palestinska myndigheterna.
De palestinska myndigheterna använder en 50 år gammal jordansk lagtext som förbjuder personer att "tala illa om monarken" för att tysta ner kritik.
Senaste år arresterades bloggaren Jamal Abu Rihanpå samma grunder efter att han startat en Facebookgrupp med namnet "Folket vill ha ett slut på korruptionen".
PA gives man 1 year prison for criticizing leaders

I en gallupundersökning i december ansåg 76,7 % av invånarna på västbanken att det förkom korruption inom de palestinska myndigheterna och 60,8 % ansåg att man inte kan kritisera myndigheterna.
Det kan också noteras att hela 43,8 % av befolkningen på västbanken stöder en väpnad konfrontation med Israel.
Intressant är också att trots att omvärlden ofta beskriver Gaza som ett fattigt katastrofområde anser 71,9 % av befolkningen i Gaza att levnadsförhållandena är OK eller bra.


Inga kommentarer: