onsdag 13 februari 2013

Smuggeltunnlar fylls med vatten i Gaza

Smuggeltunnlarna mellan Egypten och Gaza är en märklig företeelse.Det påstås att omkring 30 % av alla varor som importeras till Gaza kommer via tunnlarna.Man kan tycka att det skulle vara enklare att ha en fungerande gränsövergång ovan jord.
Det är Muslimska brödraskapet som har makten i Egypten och Hamas, som är den palestinska grenen av samma organisation, har makten i Gaza men samarbetet verkar inte fungera så bra.
 Sedan president Morsi kom till makten i Egypten har omkring 200 tunnlar stängts och det rapporteras att egyptiska styrkor för några dagar sedan startat en kampanj för att fylla tunnlarna med vatten.
Egypt floods Gaza tunnels, cut Palestinian lifeline

Inga kommentarer: