måndag 23 mars 2015

FN:s råd för mänskliga rättigheter fördömer Israel igen

FN:s råd för mänskliga rättigheter sammanträder igen för att diskutera Israel. Rådet har vid varje session en speciell punkt på dagordningen (punkt 7 ) där man behandlar Israel. Inget annat land behandlas på ett liknande sätt. USA protesterar mot förfarandet genom att inte närvara vid tillfället och EU vill att kritiken mot Israel skall tas upp under punkt 4 på dagordningen på samma sätt som andra länder behandlas.
Det betyder att det främst är Afrikanska stater och stater från Asien som ställer sig i talarstolen för att fördöma Israel.Ofta är det stater där mänskliga rättigheter inte respekteras överhuvudtaget. Men det är så FN fungerar.
Rådet har naturligtvis också en specialrapportör med uppgift att svartmåla Israel, Makarim Wibisono har efterträtt den illa beryktade Richard Falk.
I sin första rapport påstår han att Israel medvetet angrep civila i Gaza under kriget senaste sommar.
Varför gå in på detaljer? Rådet kunde i stället säga sin åsikt rent ut som den palestinske professorn inom koranstudier, Imad Hamato. Hans säger i palestinsk TV att mänskligheten kommer aldrig att leva i fred så länge judarna förorsakar stridigheter, "Om en fisk strider med en annan fisk i havet så är jag säker på att judarna ligger bakom det."
Det är ungefär samma sak att säga att Israel medvetet angriper civila, i så fall måste de vara mer ondskefulla än andra människor.
UNHRC investigator: Israel likely ‘deliberately’ targeted civilian homes in Gaza war 

US joins Israel in boycotting UNHRC session to protest Agenda Item 7 

Jews are behind all bad in the world, says preacher on PA TV  (PMW)

"Humanity will never live in comfort as long as the Jews
are causing devastating corruption throughout the land.
Humanity will never live in peace or fortune or tranquility
as long as they are corrupting the land

Inga kommentarer: