torsdag 5 mars 2015

Purim

Nu firas Purimfesten i Israel.Händelserna i Esters bok i Bibeln är bakgrunden till festen. Det är en glädjefest till minnet av hur judarna räddades undan Hamans försök att förinta dem.

Det finns också ett allvarligt budskap till oss alla i Esters bok.

Vi som fått "kunglig värdighet" genom att acceptera Messias, Jesus, som vår kung har orsak att begrunda orden Mordokaj säger till Ester:
"Tro inte att du ensam av alla judar skall slippa undan därför att du är i kungens hus.  För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?"

Esters inställning och svar kan också lära oss något om mod och förtröstan på Gud:
"Gå och samla alla judar som finns i Susan och håll fasta för mig. Ni skall inte äta eller dricka något under tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänarinnor skall också fasta på samma sätt. Därefter skall jag gå in till kungen, även om det är mot lagen. Skall jag gå förlorad, så må jag gå förlorad."Inga kommentarer: