söndag 1 mars 2015

Egypten ser Hamas som en terroristorganisation och ett hot

En egyptisk domstol har slagit fast att Hamas är en terroristorganisation, hela Hamas inte bara den väpnade grenen.
Hamas i Gaza protesterar naturligtvis livligt men det ändrar inte på saken.
Beslutet kan ses som en krigsförklaring mot Hamas från Egypten skriver The Times of Israel. Vilka följderna blir är ännu oklara men det är klart att Egypten anser att Hamas spelar en viktig roll när det gäller att skapa oroligheter i Sinai.
Egypten håller som bäst på med att bredda buffertzonen mellan Gaza och Sinai och förhoppningarna om att gränsen mellan Gaza och Egypten skall öppnas verkar få skrinläggas så länge Hamas är vid makten i Gaza.

Inga kommentarer: