torsdag 19 mars 2015

Netanyahu och tvåstatslösningen

Benjamin Netanyahu har hittills sagt sig stöda en tvåstatslösning, därför har det väckt stort uppseende att han i slutet av valkampanjen verkar ha ändrat linje. Fritt översatt skall han ha sagt:" I den situation som uppstått i Mellanöstern kommer varje område som evakueras att tas över av radikal islam och terroristorganisationer som stöds av Iran. Därför kommer det inte att bli några tillbakadraganden och eftergifter.Saken är helt enkelt irrelevant." (Det är vad som hände i södra Libanon och i Gaza)

Uttalandet är kanske inte så diplomatiskt men det ligger nära verkligheten. Och i motsats till ledare i västvärlden så tvingas Netanyahu och Israel leva i den verkligheten.
En tvåstatslösning är helt enkelt för tillfället irrelevant. Det är inte bara omständigheterna i Mellanöstern i stort som talar för det. Netanyahu har under sina tidigare perioder som premiärminister gjort eftergifter till palestinierna men tvåstatslösningen har inte kommit närmare. De gamla PLO-ledarna med Abbas i spetsen är inte intresserade av att erkänna Israel som judarnas hemland och få ett slut på konflikten.Oberoende av Israels agerande fortsätter de att presentera terrorister som hjältar och förebilder och hela Israels territorium som "Palestina". (Här går jag inte ens in på Hamas som regerar i Gaza.)
Tvåstatslösningen är en helig ko för världssamfundet trots att det upprepade gånger visat sig att det inte är ett fungerande alternativ. Huvudorsaken till att lösningen inte fungerar är palestiniernas inställning och då hjälper det inte med eftergifter från Israels sida, inte ens med sådana eftergifter som går över smärtgränsen för de flesta.
Det återstår att se om Netanyahu har några konkreta planer i relation till palestinierna och i fall omvärlden accepterar verkligheten eller krampaktigt håller fast vid den gamla tvåstatslösningen och krav på fler eftergifter från Israels sida.
Från Obama administrationens sida verkar det enligt de senaste uttalandena inte finnas mycket rum för nytänkande.

Uppdaterad:
Netanyhu har försökt förklara vad han egentligen menat och säger att han fortfarande håller fast vid sina ord om att målet är en demilitariserad palestinsk stat som erkänner den judiska staten.
Jag vill ha en hållbar och fredlig tvåstatslösning. Men för det måste omständigheterna förändras, säger han.

Det handlar om att acceptera verkligheten.
För att komma till målet måste det finnas en pålitlig partner på den palestinska sidan som kan göra kompromisser och ärligt vill leva i fred med den judiska staten. För tillfället syns det inte ett spår av något sådant bland de palestinska politiska ledarna.

Inga kommentarer: