tisdag 24 mars 2015

Obama administrationen utan kompass

Obama administrationen verkar vara fruktansvärt frustrerad över att Netanyahu vann valet i Israel. Det har lett till att representanter för administrationen uppför sig som om de skulle ha förlorat det mesta av förståndet och den moraliska kompassen i förhållande till Israel.
Nu senast har stabschefen i Vitahuset Denis McDonough krävt att Israel upphör med sin 50 år långa ockupation. Ett uttryckssätt som inte brukar användas i USA. I praktiken kan inte Israel överlåta några av de omstridda områdena om det inte finns en pålitlig partner att förhandla med och som senare kan ta över kontrollen av områdena. Ett vettigt resonemang verkar inte vara USA:s starka sida för tillfället.


Inga kommentarer: