fredag 27 mars 2015

Sverige och Saudiarabien

Zvi Mazel skriver i en artikel om krisen mellan Sverige och Saudiarabien som fick sin början när Sveriges utrikesminister Margot Wallström försökte kritisera Saudiarabiens inställning till mänskliga rättigheter.
Det finns all orsak att kritisera Saudiarabien, där anser jag att Wallström gjorde rätt.
Det sorgliga är att hon och Sverige därefter på grund av bland annat ekonomiska intressen har backat så till den grad att det inte finns något kvar av kritiken.
Det visar ännu en gång att arabiska/islamska länder med oljetillgångar kritiserar man inte ostraffat. Västvärldens ledare kommer högst troligt att fortsätta blunda för missförhållandena i dessa länder. Brott mot mänskliga rättigheter kommer ostört att få fortsätta och sharialagen stå över all annan lagstiftning medan affärerna med västvärlden rullar på.

Analysis: Sweden vs Saudi Arabia or the triumph of realpolitik 

I svenska riksdagen har krisen lett till bland annat följande interpellation:

Interpellation 2014/15:372 Bistånd till Palestina efter deras fördömande av Sverige

av Mathias Sundin (FP)
till Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Sverige har nyligen erkänt staten Palestina och även meddelat att biståndet till den palestinska myndigheten höjs med 500 miljoner kronor till 1,5 miljarder kronor den kommande femårsperioden.
Palestina, tillsammans med övriga medlemmar i Arabförbundet, fördömer nu Sverige och utrikesminister Margot Wallström. I fördömandet ger Palestina stöd till lagar baserade på sharia: “Sharia has guaranteed human rights and preserved people’s lives, possessions, honour and dignity.”
Ett av skälen till Sveriges erkännande av staten Palestina var att stödja de ”moderata krafterna”. I interpellationsdebatten den 20 november 2014 bekräftade utrikesminister Wallström att president Abbas tillhörde dessa moderata krafter.

Med anledning av Arabförbundets och Palestinas fördömande undrar jag om statsrådet Isabella Lövin tänker ta några initiativ till att minska biståndet till Palestina?

Inga kommentarer: