tisdag 31 mars 2015

Hotet från Hizbollah

De lokala myndigheterna i Israel har fått uppdaterad information om vad som kan förväntas vid en ny konfrontation med Hizbollah.
När man läser det inser man att de lokala myndigheterna i Israel står inför utmaningar långt utöver det vi vanligtvis tänker på när det gäller lokalförvaltning.
Hizbollah har kapacitet att avfyra 1000- 1500 raketer per dygn mot Israel. En liten stad i norra Israel får räkna med att träffas av tiotals raketer varje dag, hundratals personer kommer att skadas och lika många kommer att behöva evakueras.
Israels raketförsvarssystem kommer att användas för att beskydda strategiskt viktiga platser och militära installationer vilket betyder att civilbefolkningen kommer att tvingas lita på att skyddsrummen är tillräckligt effektiva, men 27 % av befolkningen saknar tillgång till skyddsrum.
Städer i södra Israel måste vara beredd på att många kommer att fly till området. Eilat kan räkna med att befolkningen ökar med 4 % under en krigssituation.
Local authorities warned of enlarged rocket threat from Hezbollah 

'Iran is placing guided warheads on Hezbollah rockets'  (Jerusalem Post)
" Speaking at the Israel Air and Missile Defense Conference in Herzliya, organized by the iHLS defense website and the Israel Missile Defense Association, Col. Aviram Hasson said Iran is converting Zilzal unguided rockets into accurate, guided M-600 projectiles by upgrading their warheads."

Iran som understöder och upprätthåller Hizbollah låter ännu en gång förstå att Israel skall förintas:

Inga kommentarer: