onsdag 11 mars 2015

Olaglig "EU-byggnad" demolerad

EU har olagligt varit med och byggt temporära bostäder på område C på västbanken (områden under israelisk kontroll), främst för beduiner. Byggnaderna har byggts utan någon planering eller bygglov. Genom byggandet försöker EU stärka de palestinska myndigheternas ställning på området och blandar sig direkt i konflikten om de omstridda områdena och bryter mot Oslo-avtalet.
Israeliska myndigheter demolerade en av de med EU flaggor försedda olagliga byggnaderna i går.
EU har mage att fördöma åtgärden.
Hur skulle månne Finland eller Sverige reagera om Israel skulle bygga bostäder åt nomadfolk i dessa länder utan bygglov, samarbete och planering med respektive myndigheter?
Anti-israeliska aktivister kopplar ihop demoleringen med påståendet att Israel genom att utveckla bosättningar i E1 området vill klyva västbanken i två delar och därmed omöjliggöra en enhetlig palestinsk stat. (eftersom Gaza och västbanken är två geografiskt åtskilda enheter kan de palestinska områdena oberoende av E1 inte vara en geografisk enhet)
Men E1 klyver inte västbanken i två delar. Från Ma'ale Adumim (längst i öster i E1) är det 15 km till Jordanfloden. Det är ungefär ett lika smalt område som Israel är på sin smalaste plats.

EU flags flying over illegal PA construction Illegally constructed EU building razed on Mt. Scopus near Hebrew University


Inga kommentarer: