måndag 30 mars 2015

Vad är kristen sionism?

Sionism är namnet på den rörelse som arbetar för att judarna skall återvända till sitt hemland och för att judarna skall återupprätta sin nationalstat i Israels land.

Kristen sionism handlar helt enkelt om kristna som stöder judarnas rätt att återvända till sitt hemland.
Man tar Guds löften till judarna på allvar och tror att Gud har gett Israels land till det judiska folket för evig tid. Guds folk och landet han gett dem ingår i hans frälsningsplan för att rädda och återupprätta hela mänskligheten.
Läs mera här på engelska:

Eller se följande undervisning:


Inga kommentarer: