torsdag 28 januari 2016

Ban Ki-moon - en blind leder...

Ban Ki-moon håller fast vid sina tidigare uttalanden trots att han fått kritik för att han därmed stöder terrorism.
I ett nytt uttalande säger han att palestinierna har levt 50 år under ockupation och ingenting har ändrats till det bättre,skall de bara stå och se på ?
Ban borde få en historielektion men det skulle inte hjälpa för man ser bara det man vill se.

Palestinierna har inte levt under ockupation i 50 år. Det har aldrig funnits någon palestinsk stat. Innan Israel fick kontroll över det som kallas västbanken 1967 var det araberna (Jordanien) som kontrollerade området och ingen talade om att bilda en palestinsk stat. Före araberna var det britterna och före dem turkarna som regerade över området.
Man kan fråga sig varför  Ban anser att området blev ockuperat först när Israel och judarna i enlighet med Nationernas Förbunds beslut fick tillgång till området?

Den palestinska befolkningen kan känna sig frustrerad men om Ban anser att det ger dem rätt att gå ut och döda kvinnor och barn är det inte israelerna de skall rikta in sig på. Det är deras egna ledare och deras familjer som borde drabbas.(Detta enligt Bans sätta att resonera, jag anser att man inte som privatperson har rätt att tillgripa våld).

Det är inte Israels fel att de palestinska araberna inte fått ytterligare en egen stat (Jordanien är den första arabiska staten som grundats på området för Palestinamandatet).

1947 vägrade araberna godta FN:s delningsplan för området. Israel gick med på planen. Araberna startade ett krig för att köra bort judarna. Judarna försvarade sig. Området delades då enligt vapenstilleståndslinjen 1949, Gröna linjen. Israel blev en självständig stat, västbanken och Gaza styrdes och ockuperades illegalt av Jordanien och Egypten.
Var det Israels fel att palestinierna inte fick en stat?

1967 ville Nasser i Egypten köra judarna i havet. Israel försvarade sig igen och som en följd av kriget erhöll Israel västbanken och Gaza.
Efter kriget sa arabstaterna nej till förhandlingar, nej till fred och nej till erkännande av Israel.
Var det Israels fel att palestinierna inte fick sin stat? Man kan inte förhandla med dem som vägrar förhandla.

1973 försökte Syrien och Egypten ännu en gång förinta den judiska staten men misslyckades.Efter det insåg de palestinska ledarna (PLO) att det skulle ta tid att förinta Israel och man antog en plan som går ut på att man inte måste erövra Israel på en gång utan man kan ta ett steg i taget. Som ett resultat av denna plan och Israels fredsavtal med Egypten och Jordanien kunde Israel och PLO komma överens om Oslo-avtalet 1994. Avtalet gav palestinierna självstyre och omkring 90% av den palestinska befolkningen bor på självstyrelseområdet.
Om palestinierna hade valt fredens väg kunde detta ha utvecklats till en självständig stat. Men man valde i enlighet med "steg för steg" planen att använda det man fått till att föra krig mot Israel.
Var det Israels fel att palestinierna inte fick en självständig stat? Palestinierna hade aldrig under historien haft en egen stat men tack vara Israels agerande fick man självstyre. Hur kan Ban påstå att ingenting förändrats för palestinierna?

Trots fortsatta terrorattacker från palestiniernas sida var Israels dåvarande premiärminister beredd att gå med på ett fredsavtal med Arafat år 2000.
Enligt avtalet skulle palestinierna ha fått en självständig stat. Över 90 % av västbanken och Gaza skulle ha överförts till den palestinska staten. Arafat vägrade att godkänna avtalet.
Var det Israels fel att palestinierna inte fick sin egen stat?

Ungefär samma sak upprepades sedan under premiärminister Olmerts tid några år senare. De palestinska ledarna vägrade gå med på erbjudandet de fick.

Om ett folk som palestinierna ( som existerat som folkgrupp bara i ca 50 år, före det var de helt enkelt araber) vill ha en egen stat borde de med tacksamhet ta emot de erbjudanden som ges.En ny stat kan inte få allt den vill ha, kompromisser måste göras. Det är t.ex. inte speciellt klokt att ställa krav på att en annan stats huvudstad och religiösa centrum sedan tusentals år tillbaka skall bli den nya statens huvudstad.
Men de palestinska ledarna vägrar kompromissa de vill ha allt och målet är inte en stat på västbanken. Det kan vara ett steg, men målet är en värld utan Israel, utan den judiska staten. Därför vägrar man också erkänna Israel som judarnas hemland.
Är det Israels fel att palestinierna känner sig frustrerade och inte fått en egen stat?
Nej!

Här har jag helt utelämnat det faktum att terrororganisationen Hamas med ett betydande stöd av befolkningen styr och terroriserar  Gaza. Hamas målsättning är folkmord och förintande av Israel och den egna befolkningen skall underkasta sig islam.

UN's Ban stands firm on Israeli-Palestinian remarks after Netanyahu rebuke

WJC President Lauder regrets UN chief’s ‘dangerous justification of terrorism’

Inga kommentarer: