måndag 18 januari 2016

Maktkampen i Mellanöstern

Eran Lerman försöker analysera läget i Mellanöstern. Han skriver att det finns fyra läger som kämpar mot varandra.
Där finns Iran och dess allierade, salafisterna som domineras av IS, Muslimska brödraskapet där allt från Qatar, Erdogans Turkiet och Hamas ingår samt en grupp som Lerman kallar stabilitetsgruppen. I den ingår alla de som fruktar de övriga tre grupperna och motsätter sig deras verksamhet.Israel ingår i den gruppen.
För tillfället är gruppen som leds av Iran starkt på frammarsch.En iransk IRGC officer har kunnat skryta med att Iran redan  kontrollerar fyra arabiska huvudstäder, Damaskus, Beirut, Bagdad och Sana.
Kampen i Mellanöstern står delvis mellan Sunni och Shia muslimer men också andra faktorer spelar in i vem som allierar sig med vem.
Läs mera här: New Permutations in the Mideast “Game of Camps”

Inga kommentarer: