onsdag 27 januari 2016

Hur kan vi komma vidare?

David Horovitz fortsätter i en ledare att fundera på hur man skall komma vidare. Hur skall man göra för att inte fler unga människor skall dö i onödan?
Ledaren är en fortsättning på en tidigare text.

Rather than despair at the awfulness of it all (The Times of Israel)
Op-ed: As we look at the fresh graves of Dafna Meir and Shlomit Krigman, we must insist on seeking the most effective means to prevent the unconscionable loss of more wonderful people

Inga kommentarer: