fredag 18 mars 2016

Favoriter till posten som specialrapportör om Israels brott

FN: råd för mänskliga rättigheter har en specialrapportör som skall rapportera om Israels brott mot mänskliga rättigheter på de ockuperade områdena. En ny person skall väljas till uppgiften. Här två artiklar som behandlar ämnet. Valet går helt i enlighet med rådet allmänna linje: Israel ensam är skyldig till allt ont här i världen. Den valda personen måste därför dela denna åsikt.

The U.N. Sinks Further into the Anti-Israeli Muck

She asked why UK did not bomb Israel - ideal candidate to head UN probe into the conflict

Inga kommentarer: