måndag 28 mars 2016

FN:s råd för mänskliga rättigheter svartlistar företag som verkar utanför Gröna linjen

FN:s råd för mänskliga rättigheter röstade igenom en resolution som kräver att alla företag som har någon koppling till de israeliska bosättningarna utanför Gröna linjen skall svartlistas. EU och USA försökte få till stånd en mildare resolution men röstade inte emot resolutionen vilket visar att de inte har någon moral överhuvudtaget.
Inget land i världen röstade mot resolutionen. De som känner sin Bibel vet vilken tid vi håller på att gå in i.
"In a statement released Thursday, Danon said: “The Human Rights Council has turned into an accomplice of the BDS [Boycott, Divestment and Sanctions] movement and its conduct is both anti-Israeli and anti-Semitic.”

UN approves blacklist of companies profiting from settlements

En beskrivning av vad FN:s råd för mänskliga rättigheter är för en organisation:


In this new documentary film, UN Watch Executive Director Hillel Neuer tells his personal story and feelings about being at the UN and speaking out. “When I walk into the Human Rights Council, I feel the glares of hatred, of enmity directed at me. I see it in in their eyes, and it's from dictatorships, it's from Arab states, it's from others — sometimes even from some democracies."

Inga kommentarer: