torsdag 24 mars 2016

Purim-vad kan högtiden lära oss idag?


Den judiska högtiden Purim firas i dag. Högtiden hör inte till de bibliska högtider som Gud befallt Israels folk att fira utan den firas till minnet av händelserna som beskrivs  i Esters bok i Bibeln.
Det handlar i korthet om hur judarna räddas undan den onde Hamans försök att utrota dem under perserkungen Ahasveros tid (ca 480 f.Kr.).
Hjälten i berättelsen är den unga judiska flickan Hadassa som blir drottning Ester och hennes kusin och fosterfar Mordokaj.
Ester är beredd att riskera sitt liv för att rädda judarna från utplåning, hon lyckas med uppgiften och därför firar man ännu idag minnet av hennes bedrift med Purimfesten den 14:nde Adar.

Det finns flera tillfällen under historiens lopp som judarna hotats av utplåning.
Farao i Egypten försökte förmå barnmorskorna som förlöste de israeliska kvinnorna att döda alla gossebarn.
Haman fick tillstånd att på en enda dag utrota alla judar inklusive kvinnor och barn i Persiens rike.
Hitler lyckades med det som ingen tidigare lyckats med och utrotade en stor del av den judiska befolkningen i Europa, men judarna som folk överlevde.

Utrotningsförsöken har inte tagit slut, några exempel:
- Iran (tidigare Persien) säger gång på gång att man vill utplåna den judiska staten Israel och levererar vapen till terrorister med samma mål.
- PLO, Fatah och de palestinska myndigheternas ledare uppmanar och uppmuntrar till mord på judar
- Hamas uppmanar i sina stadgar till mord på judar.
- Hizbollah i Libanon hotar med att i kommande krig döda tusentals judar
- Även bojkottrörelsen mot Israel har i grunden liknande mål, det vill säga utplåning av den judiska staten.
- Till och med i FN finns det sånt som påminner om Haman: ”De (judarna) är olika alla andra folk och följer inte FN:s resolutioner”.  Ingen annan stat förföljs inom FN och dess olika organ på samma sätt som Israel.

Efterföljare till den onde Haman finns alltså fortfarande.

Finns det efterföljare också till de goda förebilderna?
Två av barnmorskorna i Egypten fruktade Gud mer än Farao och vägrade göra som Farao befallt.Det var säkert inte helt ofarligt att sätta sig upp mot Faraos befallning.

Ester var beredd att riskera sitt liv för att rädda judarna. Hon gick in till kungen trots att det var mot lagen.

Mordokaj vägrade att böja knä för någon annan än Gud. Det var det som var orsaken till Hamans hat mot Mordokaj och judarna.
Samma hat drabbade Daniels vänner Sadrak, Mesak och Abed-Nego när de vägrade tillbe någon annan än Israels Gud under konung Nebukadnessars tid.

Vi kristna borde vara som barnmorskorna, Ester och Mordokaj. Under Hitlers tid och Förintelsen fanns det kristna som hade de rätta förebilderna. De trotsade makthavarna och riskerade sina liv för att rädda judar. Men tyvärr var det stora flertalet av oss kristna passiva åskådare eller medhjälpare till "Haman".

När man ser bakåt i historien är det relativt lätt att se vem som handlade rätt. Vem som varit en Ester och vem som varit medhjälpare till Haman.

När det handlar om oss här och nu blir det svårare. Vem är idag beredd att trotsa makthavarna i världen, beredd att riskera liv, pengar eller ära för att lyda Gud och för att försvara judarna mot Hamans planer.
Mordokajs råd till Ester var: ”Vem vet om du inte nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

Min utmaning till dig:Vem vet om du inte fått din begåvning, din position, dina kontakter, din kungliga värdighet som Guds barn just för en tid som denna? Gör som Ester, be och fasta och gå sedan och gör det som är rätt!

Davids son, judarnas konung, vår Mästare och Herre sade:”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.”

A joyous noise across the country on Purim

VIDEO: Muslim woman rips up Israeli flag at Brussels makeshift memorial

Inga kommentarer: