fredag 4 mars 2016

De pålitliga medierna en grundpelare för demokrati

Chefredaktörerna för de större nyhetsmedierna i Finland gjorde senaste vecka ett gemensamt uttalande där betonar att de förbinder sig till "relevant journalistik som grundar sig på fakta". De säger att de tar ansvar för nyheternas tillförlitlighet och för att redaktionella fel korrigeras.Samtidigt säger de sig motarbeta förmedling av felaktig information i lögnmedier.

Jag kan i princip hålla med om allt vad de säger. Professionell nyhetsförmedling skall fungera så som de beskriver det.Tyvärr skorrar uttalandet ändå falskt i mina öron.

Efter att ha följt med nyhetsförmedlingen från konflikten mellan Israel och araberna i ungefär 20 år har jag sett allt för många fall där nyhetsförmedlingen inte alls nått upp till den nivå som chefredaktörerna beskriver. Istället har nyhetsförmedlingen ofta varit felaktig och vilselett nyhetskonsumenterna på ett sätt som ökat hatet mot Israel.

Jag skrev för en tid sedan om hur Yle i sin rubriksättning av de senaste månadernas palestinska terrorattacker alltid beskriver Israel som angripare och palestinierna som offer trots att verkligheten är den motsatta.
Det är inget nytt från Yles sida. När Hamas sommaren 2006 anföll Israel och  dödade 2 soldater och kidnappade en skrev Yle att "Israel anföll Gaza".
När Hizbollah anföll Israel från Libanon och dödade 8 soldater och kidnappade två soldater valde Yle  att sätta rubriken "Israel anföll Libanon".

När Hizbollah i november 2005 anföll Israel längs med hela dess norra gräns och invånarna i norra Israels tvingades sova i bombskydd hade Hufvudstadsbladet följande rubriker och inledningsord: Eldstrid vid gränsen till Libanon och de första raderna berättar att fyra gerillamän från Hizzbollah dödats. (HBL 22.11.2005) 
Följande dag Flygräd mot Libanon och de första raderna lyder: Israelsikt flyg angrep mål i södra Libanon...(HBL 23.11.2005)

Man hoppar konsekvent över arabernas anfall och beskriver Israels svar som ett anfall från Israel. Samma mönster har upprepats vid alla Gazakrigen.Raketbeskjutningen från Gaza kommer inte över nyhetströskeln, rubriker blir det först när Israel slår tillbaka.

När det gäller Hufvudstadsbladet har jag också erfarenhet av hur ovillig redaktionen och redaktörer kan vara när det gäller att få fram sanningsenlig information.
Vid ett tillfälle hade HBL en rubrik som lydde: "Familj slaktad i israelisk hämndräd".
I verkligheten hade Israel inte slaktat någon. Vid ett angrepp på terrorister hade vapen/sprängämnen exploderat och invånarna i huset dödats. HBL förlitade sig i rapporteringen helt på palestinska källor och ignorerade uppgifter från den israeliska sidan. När jag kontaktade de ansvariga på redaktionen medgav de att rubriken var misslyckad men de vägrade att införa en rättelse eller att ta in en insändare som behandlade frågan. Motiveringen från deras sida var att jag fått ett personligt svar, och en undran varför det var så viktigt för mig att försvara Israel.
Jag frågar mig var fanns då viljan att förmedla nyheter som grundar sig på fakta?

Samma envishet att hålla fast vid lögner mötte jag när jag kontaktade reportrar som HBL sänt för att rapportera från Gaza. De påstod i ett reportage att Gaza omges av en mur.I verkligheten finns det mellan Israel och Gaza ett gränsstängsel och vid gränsövergången i Eretz en mur som skyddar arbetarna vid industriområdet.Men reportrarna hade bestämt att Gaza omges av en mur och då spelade fakta ingen roll. Den som påstod  något annat var okunnig och skulle inte blanda sig i.

När det gäller rubriker och viljan att förmedla en sanningsenlig bild har jag också följt med vår lokaltidning Österbottens Tidning.
Efter att raketbeskjutningen från Gaza nått en nivå som helt enkelt var oacceptabelt tvingades Israel vid årsskiftet 2008-2009 ta till åtgärder för att få slut på beskjutningen. Det är en stats skyldighet att beskydda sina invånare från väpnade anfall från grannländerna.
Under januari 2009 publicerade ÖT 33 foton, 32 av dem förställde palestinska offer eller israeliska soldater.Inte ett enda foto av en palestinier med vapen i hand publicerades. Ett enda fotografi visade en israelisk mor och barn som sökte skydd för raketattackerna från Gaza.
Under första hälften av januari hade ÖT publicerat 13 rubriker där Israels nämns som angripare och inte en enda där Hamas (palestinierna) nämns som angripare. I åtminstone 9 rubriker framställdes palestinierna som offer och inte en enda rubrik nämnde israeliskt lidande.

Chefredaktörerna säger att de förbinder sig till "relevant journalistik som grundar sig på fakta" och motarbeta felaktig information.
Men tyvärr säger jag igen, tyvärr verkar de glömma detta när de skriver om Israel.
Misstag kan ske men om misstag ständigt förvränger bilden i samma riktning är det knappast fråga om enbart misstag.
Misstag måste man vara beredd att rätta till, om man vägrar göra detta är det inte längre fråga om misstag.
Det är bra och nödvändigt att chefredaktörerna sätter upp höga mål,ännu bättre och lika nödvändigt är det att målen också gäller nyheter från Israel. Så har det inte varit hittills och med min erfarenhet tror jag inte att det blir så i framtiden heller.

Men det är upp till chefredaktörerna, vill de att konsumenterna skall få en sanningsenlig bild av Mellanösterns enda demokrati i dess kamp mot terrorism,islamism och främmande staters och gruppers försök att förgöra den?

De pålitliga medierna är en grundpelare för demokrati sägs det i uttalandet. Vad händer om de pålitliga inte längre är pålitliga...?

Inga kommentarer: