onsdag 5 juli 2017

Det händer i Gaza

Samir Mashrawi återvänder till Gaza och det kan betecknas som en politisk jordbävning skriver Avi Issacharoff i The Times of Israel.
Samir Mashrawi är Mohammad Dahlans närmaste man och Dahlan är en av Mahmoud Abbas största rivaler inom Fatah. Mashrawi flydde från Gaza 2007 när kriget mellan Hamas och Fatah bröt ut.
Mashrawis återvändande hänger ihop med en överenskommelse som ingåtts mellan Hamas, Egypten och Dahlan vilket innebär att Hamas kommer att dela makten med den del av Fatah som är lojal till Dahlan och kanske också med andra.
Det i sin tur betyder att Gaza allt mer kommer fjärmas från västbanken (Fatah och Abbas) och bli mer lik en egen självständig stat.
För Israel betyder det att risken för ett nytt krig i Gaza minskar på kort sikt skriver Issacharoff. Men eftersom gränsövergången till Egypten antagligen kommer att öppnas betyder det att Hamas får större möjligheter att skaffa mera vapen vilket leder till att nästa krig kommer att bli blodigare än tidigare.
Vanligtvis brukar inte överenskommelser som görs med Hamas hålla tillräckligt länge för att kunna förverkligas men vi får se om Gaza nu står inför förändringar.

‘Three-state’ reality emerges as Hamas-Dahlan leadership takes shape in Gaza

Inga kommentarer: