måndag 31 juli 2017

Terroristernas löner uppgår till 50 % av utländska biståndet

Den summa de palestinska myndigheterna betalar som lön till terrorister som angripit Israel på olika sätt uppgår nu till ca 50 % av den summa myndigheterna får som ekonomiskt stöd från utlandet.
Tänk hur mycket bättre situationen skulle kunna vara om dessa pengar skulle användas för fredliga ändamål.

PA payments to prisoners, ‘martyr’ families now equal half its foreign aid (The times of Israel)
While it expects $693 million from donors, Ramallah’s 2017 budget allocates nearly $345 million for the contentious stipends

Inga kommentarer: