tisdag 25 juli 2017

Kyrkornas Världsråd stöder muslimerna

Kyrkornas Världsråd stöder muslimerna och kräver i ett uttalande att Israel avlägsnar metalldetektorerna vid Tempelberget.
Kanske KV kunde ansluta sig till någon världsomfattande islamsk organisation så skulle vi komma ifrån att den kopplas till kristna.
WCC reiterates plea for dialogue and open access to worship at Holy Sites

"To avoid further escalation of violence, the electric gates infringing on the rights of worshippers to access the Holy Sites must be removed” said Tveit."
“We stand in solidarity with Muslims, Jews and Christians, and we pray that justice and peace will prevail, not only this week but in the weeks, months and years to come.”

Lögn, KV står i solidaritet med muslimer, inte med kristna och judar och metalldetektorer kränker inte någons rättigheter.
Det är muslimerna själva som har vägrat gå in på Tempelbergsområdet genom detektorerna. Vilket man ju kan tolka som att det inte är speciellt viktigt för dem att få be på området.


EUROPEAN COALITION FOR ISRAEL: CHRISTIAN GROUPS BIASED AGAINST ISRAEL (Jerusalem Post)
A Christian organization promoting Israeli-European cooperation blasted international Christian institutions for blaming Israel for the recent Temple Mount tensions. 

“It is simply wrong to blame the Israeli government for wanting to protect those entering the Temple Mount after the recent killings,” European Coalition for Israel Founding Director Tomas Sandell said Monday night. “Metal detectors are today a part of standard security procedures at holy sites in the world, from the Vatican to Mecca. These measures are put in place simply in order to protect people and are not meant to deny anyone access.”

Inga kommentarer: