fredag 13 april 2018

EU-finansierad hatretorik förhindrar fred i Mellanöstern

En artikel av Tomas Sandell (ECI):

EU-finansierad hatretorik förhindrar fred i Mellanöstern (Världen idag)

"...Situationen är speciellt prekär för den finska regeringen som för tillfället leder den kommitté av givarländer som koordinerar och har översyn av utbildningsfrågor inom den palestinska myndigheten. Finland har de senaste åren utmärkt sig med toppresultatet i de så kallade Pisa-undersökningarna som mäter 15-åringars kunskapsnivå i en rad olika läroämnen. I det nya varumärket ”Finland” ingår således utbildning som en viktig komponent. Nu riskerar i stället Finlands goda rykte som seriös utbildningsland att äventyras av den direkta kopplingen till de palestinska skolböckernas islamistiska budskap. Ansvariga ministrar och statssekreterare som tagit del av översättningar av de palestinska skolböckerna har uttryckt en klar indignation, men när frågan väl nått ansvariga tjänstemän på respektive ministerier, läggs locket på. Förr eller senare kommer dock frågan att nå dagsljus...."
Läs hela artikeln här!

Inga kommentarer: