söndag 1 april 2018

Hamas startar oroligheter och Israel får skulden (historien upprepar sig)

Veckoslutet blev som väntat oroligt vid gränsen till Gaza och reaktionerna från omvärlden var lika väntade.
Araberna har försökt sammankalla FN:s säkerhetsråd för att fördöma Israel men USA har stoppat det.
EU vill att en oberoende undersökning skall tillsättas eftersom Israel sköt skarpt mot demonstranterna från Gaza.
De palestinska ledarna ger Israel hela skulden för de palestinska dödsoffren, liknande uttalanden har kommit från Egypten och Jordanien.
Turkiets ledare Erdogan kallar Israels premiärminister Netanyahu för terrorist för att han försvarar sitt lands gränser. Samtidigt dödar Turkiet kurder långt in på andra staters territorium, politik och logik är tydligen två skilda saker.
Israel utpekas alltså som vanligt som den skyldiga när Hamas anfaller.

Men det behövs ingen undersökning och inga fördömanden. Hamas har mycket tydligt klargjort att de står bakom kampanjen för att "återta" hela Palestina. Under de "fredliga" protesterna ( upp till  30.000 deltagare) har demonstranterna kastat brandbomber och stenar mot israeliska soldater, även skott har avfyrats och försöka att riva ner gränsstängslet har gjorts.
Israeliska arméns uppgift (liksom alla andra arméers uppgift) är att försvara sitt lands gränser och sin befolkning och det är vad armén gjort.
Israel har identifierat 10 av de 15 dödsoffren hittills som medlemmar i terroristorganisationer. Tack var att Israel så bestämt försvarade sin gräns genast i början av protesterna får man hoppas att det har en avskräckande effekt. Men å andra sidan har Hamas säkert möjlighet att tvinga människor att delta i protesterna vid gränsen också i fortsättningen.
IDF säger att Hamas sänder ut kvinnor och barn i protesterna. En sju-årig flicka togs om hand av israeliska soldater när hon närmade sig gränsstängslet.

Just in case anybody forgot what Hamas’s ‘March of Return’ is really all about

US blocks UN resolution condemning Israel for deaths in Gaza clashes

EU urges probe into Israel’s use of live fire in Gaza border clashes

IDF: At least 10 of the 15 killed at Gaza border were members of terror groups

IDF: Hamas cynically sent 7-year-old girl to breach Gaza border

Netanyahu hails troops on Gaza border, says Israel acts firmly to defend itself

Hamas ‘success’ on Friday presages more protests, more deaths, in more places

Abbas says Israel fully to blame as death toll in Gaza clashes rises to 15

Myths and Facts: Gaza’s Deadly “Protests”

Inga kommentarer: