söndag 8 april 2018

FN teater

"Vi fördömer Israels användande av våld och kräver internationellt beskydd för palestinierna."

Inga kommentarer: