fredag 6 april 2018

Syrien förflyttar trupper närmare Israels gräns

Medan uppmärksamheten är riktad mot Gaza rapporteras det att Syrien har förflyttat artilleri och pansarvagnar in i det demilitariserade området vid gränsen till Israel. Åtgärden hänger i hop med syriska armés kamp mot rebellgrupper men åtgärden strider mot avtalet mellan Syrien och Israel som slöts efter Jom Kippurkriget 1974.
FN trupper övervakar området och Israel förväntas meddela sitt missnöje med Syriens truppförflyttningar.
Truppförflyttningarna kan vara ett hot mot vapenstilleståndsavtalet och med syriska och israeliska trupper närmare varandra ökar risken för planerade eller oplanerade sammanstötningar.

Assad regime places tanks, artillery in buffer zone with Israel

Inga kommentarer: