måndag 5 januari 2015

Både judar och araber stolta över att vara medborgare i Israel

Enligt en undersökning som Israel Democracy Institute utför årligen är största delen av både judar och araber stolta över att vara israeler.
 86 % av de israeliska judarna och 65% av araberna beskrev sig själva som mycket stolta eller stolta över att vara israelisk medborgare.
På frågan om vilka institutioner man litade på visade det sig att av den judiska befolkningen litade 88% på IDF (armén),  på presidenten 71% och högsta domstolen 62%
För den arabiska befolkningen var motsvarande siffror: högsta domstolen 60%, polisen 57%, presidenten 56% och IDF 51%.
Minst litar båda befolkningsgrupperna på Knesset, de religiösa ledarna och media.
Extensive poll finds Jews, Arabs proud to be Israeli


Inga kommentarer: