torsdag 1 januari 2015

Palestinsk medlemsansökan till Internationella brottmålsdomstolen

Efter att palestinierna inte fick igenom sin resolution i FN:s säkerhetsråd går de vidare och försöker nu anhålla om medlemskap för den icke existerande palestinska staten i flera internationella organ.
Allt för att inte behöva förhandla med Israel och göra kompromisser.

I onsdags undertecknade Mahmoud Abbas en ansökan om medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen (ICC) precis som han hotat med under en längre tid. Avsikten enligt Abbas är att ställa Israel till svars inför domstolen.
Israel ser negativt på de palestinska åtgärderna, så också USA som säger att de är skadliga och till ingen hjälp för att föra palestiniernas sak framåt.

När det gäller ansökan om medlemskap i Internationella brottmålsdomstolen är saken inte så enkel som Abbas låter påskina.
Först måste palestiniernas medlemsansökan godkännas. Det är möjligt att den godkänns men inte säkert.
Sedan måste domstolen gå med på att ta upp de fall palestinierna för till domstolen. Domstolen behandlar fall mot personer inte mot stater.Palestinierna kan alltså inte föra Israel inför domstolen såsom Abbas påstår.
Domstolen tar endast fall till behandling om inte staten (Israel) ställer anklagade brottslingar inför rätta. När det gäller påstådda krigsförbrytelser är Israel antagligen det land som effektivast granskar den egna arméns åtgärder vilket betyder att det är mycket osäkert om ICC skulle blanda sig i saken.
Israel har inte undertecknat Romstadgan och är inte medlem i ICC vilket betyder att om Israel inte vill samarbeta med ICC så behöver de inte göra det.
Palestinierna kan endast föra fall som inträffat efter 29.11.2012 till ICC. Detta datum erkände nämligen  FN:s generalförsamling Palestina.
Ifall Israel väljer att föra fall till domstolen gäller det endast fall som inträffat efter 1.7.2002 när ICC grundades.
Klart är att om Palestina blir medlem i ICC har palestinierna betydligt mer att frukta än israeliska medborgare. De palestinska myndigheterna ställer inte personer som mördar judar inför rätt, de hedrar dem som hjältar vilket betyder att ICC borde vara skyldig att ingripa. Det är inte bara Hamasledare som kan känna sig hotade, åtal borde också kunna väckas mot Abbas och hans medhjälpare.
Mot denna bakgrund kan det vara intressant att se om palestinierna fullföljer sin medlemsansökan.

Abbas signs Rome Statute, paving way for possible war crimes probe against Israel at ICC 

Everything you wanted to know about the ICC 

Netanyahu: The Palestinians have more to fear from the ICC than Israel 

Does Abbas signing Rome Statute doom IDF to ICC war crimes trials?


Inga kommentarer: