torsdag 15 januari 2015

Orsaken till terrordåden i Paris

Elisabeth Rehn intervjuas i Österbottens Tidning (14.1.) angående terrordåden i Paris.Rehn är välkänd i Finland, hon har varit försvarsminister, presidentkandidat och haft flera FN uppdrag.
Rehn säger att terrorattackerna inte kom som någon överraskning. Dagligen sker det terrorattacker i Nigeria, Sydsudan och Centralafrika. Skillnaden nu var att attacken skedde i Europa och fick mediernas uppmärksamhet och reaktionen blev stark.
En ledare i Jerusalem Post fäste uppmärksamhet vid samma fenomen, vissa terrorattacker förbigås med tystnad medan andra får stor uppmärksamhet.

Det som förvånade mig i Rehns uttalande var den som det verkar totala brist på insikt i vad som är orsak och verkan.
 ÖT: "Palestina frågan är en delförklaring till de terrordåd vi ser i dag.
- Så länge den konflikten är olöst har vi svårt att nå någon vart."

Samma tank finns för övrig också i dagens ledare (15.1.) av Henrik Othman:"I botten finns också Palestinafrågan...den eskalerande terrorrisken visar hur nödvändigt det är att finna en lösning."

Terrordåd, dödandet i Nigeria,Sydsudan, Centralafrika och vi kan tillägga Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, tror verkligen Rehn och Othman att dödandet i dessa länder skulle upphöra om de palestinska araberna skulle ha en egen stat?

I ett tal i franska parlamentet sade premiärminister Manuel Valls att Frankrike är i krig mot terrorism, jihadism och radikalism men inte mot islam och muslimer.
Problemet som man vägrar erkänna är att islam är i krig med väst, med judar och kristna.Islam har alltid krävt att dessa underkastar sig islam.
Om någon förklarar krig mot dig hjälper det inte att blunda och säga att jag inte är i krig. Bättre att erkänna fakta och förbereda ett vettigt försvar.

De områden som inte regeras av islam är "kriget hus". Det krävs inte att alla muslimer ger sig ut i krig men det är alla muslimers plikt att utvidga islams område. Jihad, det heliga kriget hör till de plikter som alla muslimer vid behov måste delta i.
Det stora flertalet muslimer vill säkert inte delta i kriget på ett sådant sätt att de tar till vapen men det är inte poängen.Religionen islam är ändå i krig, det hör till dess väsen:"Vi får fred och välstånd bara islam får makten överallt" säger muslimerna.

Inom islam är de största hjältarna de som dör i det heliga kriget, jihad.Det är inte svåra levnadsförhållanden och orättvisor som gör människor till terrorister. Det kan vara en bidragande orsak men orsaken till att vi har så många muslimska terrorister beror på att islam uppmuntrar till krig och terror. Ta till vapen, "försvara islam", dö som martyr och du kommer direkt till paradiset med 72 vackra jungfrur som betjänar dig.Det är vad islam lär. Det är vad som predikas i många moskéer vecka efter vecka.
Inte alla väljer att betona denna våldsamma del av islam men ingen kan bestrida att det är en del av islams lära.

Om vi återgår till terrorism, palestinafrågan och Israel.
Israel är inte orsaken till den islamska terrorismen utan ett av målen för den.
Största delen av de terrorattacker och våldsdåd som utförs av muslimer drabbar andra muslimer (t.ex. i Irak och Syrien). När shia och sunni muslimer som legat i strid med varandra i hundratals år slår ihjäl varandra spelar det ingen roll om man löser palestinakonflikten.
Den vanliga tolkningen inom islam är att man inte kan acceptera en judisk stat, Israel, eftersom området i fråga är ett muslimskt område.
Därför skall området återerövras genom jihad med alla de belöningar det medför för "martyrerna".

Tänk om en lösning på palestinaproblemet skulle verkställas enligt islams önskningar: Den judiska staten skulle upplösas och islam skulle regera över området igen. Vem skulle ha makten? Hamas? Abbas och hans gamla kompisar från PLO? Hizzbollah? Egypten? Syrien? IS?
Skulle det medföra färre terrorattacker i Israel, i Mellanöstern, i Afrika, i Europa?
Säkert inte! Israel och palestinakonflikten är inte orsaken till terrorism utan staten Israel är en av de mest utsatta måltavlorna för islamsk terrorism i olika form.
Israel har under en lång tid funnits där och tagit emot den första stöten. Därför har terrorattacker i Europa varit ovanliga och väcker därmed stora rubriker.
Israel har relativt väl lyckats försvara sig mot terrorismen och samtidigt bevara sin demokratiska karaktär .
Europa borde inse att det pågår ett krig och att ett av de bästa försvarsmetoderna är att stöda och lära av den enda stabila demokratin i Mellanöstern, Israel.

 Orsaken till terrordåden i Paris? Muslimer som vägrar acceptera att väst inte underkastar sig islamska normer. Svårare än så är det egentligen inte.

Läs också:
De muslimska länderna och religionsfriheten
 "...Men alla OIC staterna undertecknade 1990 i Kairo "the Cairo Declaration of Human Rights in Islam "(CDHRI). Detta dokument slår fast att de mänskliga rättigheterna är underställda Sharialagen och gör alltså Sharialagen till den enda källan för vad som är mänskliga rättigheter..."

I’m Muslim and I’m Charlie  (Jerusalem Post)
 "... The answer is even more obvious: the education of young Muslims focuses primarily on religion. In 1980, Nobel Laureate Abdus Salam made a modest proposal to empower Muslims to re-enter the world of math, science, and technology to prevent them from becoming marginalized. He reminded Muslims of the consequences of neglecting education and of focusing too much on religion, and of repressing freedom of speech. However, bitter Muslims returned the favor by declaring him a non-Muslim..."

Inga kommentarer: