torsdag 8 januari 2015

Flest judar från Frankrike till Israel under 2014

Fler judar flyttade till Israel under 2014 än under tidigare år. De nya immigranternas antal uppgick till 26500 personer.Det är en ökning med 32 procent från 2013.
Flest judar flyttade från Frankrike, omkring 7000 personer, vilket är en fördubbling från föregående år.
Från Ukraina kom närmare 6000 personer, en tredubbling från året innan.
Ordförande för Jewish Agency, Natan Sharansky säger att året var historiskt på grund av att det flyttade fler judar till Israel från den fria världen där levnadsförhållandena är goda än från länder där man lever under svåra förhållanden.
Exodus from France Leads Aliyah to 10-Year High

Inga kommentarer: