torsdag 29 januari 2015

Hizbollah bryter mot FN-resolution 1701

Efter kriget mellan Israel och Hizbollah 2006 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1701.
Enligt denna resolution skall det i Libanon mellan gränsen till Israel och Litanifloden inte finnas några beväpnade grupper eller vapen förutom den libanesiska armén.
Hizbollah har brytt sig lika lite om denna resolution som om tidigare resolutioner och överenskommelser om att alla beväpnade grupper i Libanon skall avväpnas. ( UN Resolution 1559 and the Taif Agreement)
Idag finns Hizbollah både i Libanon och Syrien och man uppskattar att terroristorganisationen har tillgång till 100.000 raketer och missiler, kort-, medel- och långdistans. Det är fem gånger mera vapen än vad de hade under kriget 2006. Detta trots att det enligt FN-resolutionen varit förbjudet att sälja vapen till dem.
Iran och Syrien har brutit mot resolutionen och försett Hizbollah med vapen som gör den till en "stormakt" i området.
Hizbollah har vid flera tillfällen hotat med att man kommer att attackera Israel och att man har missiler som kan nå hela landet. Ifall de senaste dagarnas attacker från Libanon och Syrien är början på ett nytt krig eller bara en hämnd för Israels attack mot Hizbollah i Syrien är det ännu för tidigt att uttala sig om.
De flesta bedömare verkar tro att Hizbollah och Iran som är inblandade i kriget i Syrien inte nu vill ha ett krig med Israel.
Här finns mera information om Hizbollah.

What is UN Resolution 1701 & Why is it Important?
The international community, through the UN Security Council, has demanded multiple times that Hezbollah disarm. Instead, Hezbollah has continually ignored these demands. They ignored UN Resolution 1701, which called for a zone free of armed personnel besides the army of Lebanon. They ignored UN Resolution 1559 and the Lebanese Taif Agreement, which ended the Lebanese Civil War and called for the disbanding and disarmament of all Lebanese and non-Lebanese militias. Hezbollah clearly shows it has no intention of ever laying down its arms.

Tensions in the North: Not war – yet (Jerusalem Post)

Inga kommentarer: