onsdag 7 januari 2015

Palestinierna bryter mot Osloavtalet

När de palestinska ledarna vänder sig till FN för att sätta press på Israel och när de ansluter sig till olika internationella organisationer som till exempel Internationella brottmålsdomstolen bryter de helt klart mot de överenskommelser som de gjort med Israel och speciellt då mot Osloavtalet.
Detta betyder att Israel enligt juridikens regler har rätt att deklarera att avtalet inte längre är i kraft och därmed, ifall man vill, kan vidta åtgärder som står i strid med avtalet.
Osloavtalet säger att alla återstående frågor skall lösas genom förhandlingar och att ingen av parterna skall vidta åtgärder som ändrar på de omstridda områdenas status.
När palestinierna ensidigt söker erkännande för en palestinsk stat är det naturligtvis ett brott mot avtalet.
Det som gör saken ännu värre är att Osloavtalet inte bara undertecknades av Israel och palestinierna.Som garanter och vittnen undertecknades Osloavtalet också av Jordaniens kung, Egyptens och USA:s presidenter, utrikesministrarna från Ryssland och Norge samt EU och FN.
När palestiniernas senaste resolution lades fram för FN:s säkerhetsråd var det Jordanien som lade fram resolutionen och bland andra Frankrike och Ryssland röstade för den. Alltså samma länder som bevittnade Osloavtalet är med och hjälper palestinierna att bryta mot den.
Samtidigt fördömer EU Israel för att Israel bryter mot Osloavtalet (Paris protokollet) när Israel som motåtgärd inte överför insamlade skattemedel till den palestinska myndigheten.
Det är så det fungerar när det gäller Israel och omvärlden. Palestinierna kan göra vad de vill och bryta mot vilka regler som helst utan att omvärlden bryr, eller också får de stöd av omvärlden.
Israel fördöms däremot alltid oberoende om det finns orsak till det eller inte.

Dennis Ross har skrivit en artikel som relaterar till ovanstående.
Omvärlden kan inte fortsätta att blunda för att palestinierna vägrar förhandla och gå med på några som helst kompromisser.Palestinierna måste få se att det kostar att ensidigt fokusera på symboliska handlingar i stället för substans.

Stop Giving Palestinians a Pass (The New York Times)
"...A European official I met recently expressed sympathy for the Palestinians’ pursuit of a Security Council resolution. I responded by saying that if he favors Palestinian statehood, it’s time to stop giving the Palestinians a pass. It is time to make it costly for them to focus on symbols rather than substance.
Since 2000, there have been three serious negotiations that culminated in offers to resolve the Israeli-Palestinian conflict: Bill Clinton’s parameters in 2000, former Israeli Prime Minister Ehud Olmert’s offer in 2008, and Secretary of State John Kerry’s efforts last year. In each case, a proposal on all the core issues was made to Palestinian leaders and the answer was either “no” or no response. They determined that the cost of saying “yes,” or even of making a counteroffer that required concessions, was too high..."

Ten Points Regarding the Fundamental Breach by the Palestinians of the Oslo Accords

Ten Points Regarding the Fundamental Breach by the Palestinians of the Oslo Accords - See more at: http://jcpa.org/ten-points-breach-palestinians-oslo-accords/#sthash.2ziLZQuF.dpuf

Inga kommentarer: