måndag 2 februari 2015

Antisemitism i Europa

En läsvärd artikel av Alan Dershowitz:
-En vanlig form av ny antisemitism säger: vi älskar judarna, det är bara deras stat som vi hatar...
-Ett problem i den europeiska inställningen till antisemitism är att man resonerar så att om Israel bara skulle behandla palestinaproblemet på rätt sätt skulle problemet med antisemitism lösa sig.
-Tragiskt nog så skulle problemet inte lösas eftersom faktum är att hatet mot Israel inte är orsaken till antisemitism, utan tvärtom.
Antisemitismen är grundorsaken till hatet mot den judiska staten.

Confronting European anti-Semitism

Inga kommentarer: