måndag 23 februari 2015

Netanyahus tal inför kongressen närmar sig

Senaste månad inbjöds Israels premiärminister Netanyahu att tala inför kongressen i USA av ordförande för representanthuset John Boehner. Talet skall behandla hotet från Iran och radikal islam.
Netanyahu och president Obama har väldigt olika åsikt i dessa frågor och efter att det blev känt att Netanyahu inbjudits har det pågått ett fult spel bakom och framför kulisserna för få Netanyahu att tacka nej till inbjudan.
Det verkar ännu som om Netanyahu skulle vara på väg till USA den tredje mars för att hålla sitt tal trots att Obama motsätter sig talet. Obama och hans administrations agerande visar att Obama inte bara motsätter sig Netanyahus tal utan också försöker påverka valet i Israel så att Netanyahu inte skall bli återvald.
Bland USA:s politiker och allierade i Mellanöstern finns det många som delar Netanyahus oro för att Obama skulle vara beredd att sluta ett dåligt avtal med Iran som tillåter dem att fortsätta anrika uran och därmed bara i teorin är förhindrad från att framställa kärnvapen.
Några artiklar som behandlar ämnet:

Column one: Netanyahu’s true electoral rival 
AIPAC boycott

Top Iranian nuclear negotiator warns Islamic Republic may quit talks

Inga kommentarer: