fredag 27 februari 2015

Tidningen Läraren publicerar propaganda från EAPPI-deltagare

Tidningen Läraren har i sitt senaste nummer (nr 5  26.2.2015) två artiklar på mittuppslaget skrivna av "människorättsobservatören" Nanette-Marie Forsström.Hon deltog i EAPPI programmet som i Finland sköts av Kyrkans utlandshjälp och till deltagarnas uppgifter hör att de efter en tremånadersperiod bland palestinierna skall  fortsätta att påverka i hemlandet. Artiklarna i Läraren är en del av denna uppgift.
Deltagarna i EAPPI programmet är inga neutrala observatörer utan de får tydligen en skolning som går ut på att de så effektivt som möjlig skall svartmåla Israel och blunda för de palestinska kränkningarna av mänskliga rättigheter.
Den ena rubriken i Läraren lyder: "Gasad på skolgården " Det handlar om tårgas men rubriken blir osmaklig eftersom tanken naturligtvis går till gasandet av judar under Förintelsen.
Artiklarna handlar inte om det palestinska skolväsendet som  naturligtvis kunde intressera läsarkåren utan om Israels dåliga behandling av palestinierna.
Citat:
"...I mitten av folksamlingen står två under tioåriga pojkar och håller om varandra. De ser rädda ut,och det har de all orsak att vara.Snart kommer de nämligen att föras bort till polisstationen. 
Välkommen till Hebron på ockuperade palestinska Västbanken - en plats där skolvägen är långt ifrån trygg och där barnens rättigheter dagligen trampas på...
...Och så skjuter han, och skjuter, och skjuter, tårgaspatron efter tårgaspatron...
...Vi tårgasas på morgonen och på eftermiddagen. Soldaterna provocerar medvetet eleverna, och rör sig i närheten av skolan eller till och med på skolgården...
...Ockupationen behöver inte utbildade människor, utan tvärtom tjänar den på att förstöra utbildningen..."

Jag har tidigare granskat EAPPI- programmet och Kyrkans utlandshjälp och bifogar några artiklar i ämnet, samt några utdrag från texterna.

Detta är vad EAPPI och Kyrkans utlandshjälp åstadkommer

Kyrkans utlandshjälp övervakar pro-israeliska grupper

Kyrkans utlandshjälp och Israel

Kyrkans Utlandshjälp på fel väg

 En fotoutställning med namnet LIFE, OCCUPIED ordnas i Helsingfors av tre deltagare i EAPPI- programmet som i Finland koordineras av Kyrkans Utlandshjälp.
EAPPI säger sig sända observatörer till västbanken för att rapportera om brott mot de mänskliga rättigheterna och stöda palestinier och israeler som arbetar för fred.
I verkligheten verkar det som om de håller på med hjärntvättning av deltagarna.

 Fotograferna har tillsammans tillbringat 9 månader  på västbanken tillsammans med palestinier, alltså på ett område där över 90 % av befolkningen lever under de palestinska myndigheternas kontroll.
Jag har inte sett fotografierna men utgående från deras text kan man anta att de inte beskriver hur palestiniernas yttrandefrihet beskärs av de palestinska myndigheterna eller hur "hedersmördare" slipper straff eller hur människor fängslas godtyckligt.Knappast har man heller lyckats fånga på bild hur mördandet av judar glorifieras i samhället eller hur palestinier angriper israeler,både civila och militär med stenar och brandbomber.
Nej, enligt deras beskrivning ovan finns det bara en som gör sig skyldig till brott som är värt att nämnas och det är naturligtvis Israel.
Om man som observatör med uppgift att bevaka de mänskliga rättigheterna endast ser fel hos Israel måste det vara något allvarligt fel i utbildningen av dessa observatörer och tyvärr är det nog inte fråga om ett misstag av utbildarna. 

... Senaste vecka gick direktorn för Kyrkans utlandshjälp Antti Pentikäinen ut i de finländska tidningarna och sade att de grupper som uttrycker ett starkt stöd till Israel är en delorsak till att det är så svårt att få en lösning på konflikten i Mellanöstern.
Han sade vidare att det finns pro-israeliska grupper som använder kyrkans lokaler till att uppvigla till hat och våld mot palestinierna.Pentikäinen nämnde också att man inom Kyrkans utlandshjälp fått ta emot direkta hot på grund av sitt biståndsarbete bland palestinierna.
Jag måste medge att jag inte tror på vad Pentikäinen säger. Visserligen finns det antagligen personer som någon gång uttryckt sig mindre klokt vid något möte i någon kyrka men Pentikäinen säger att det finns grupper som samlas i våra kyrkor som uppviglar till hat och våld och det är något helt annat.
Om Pentikäinen har rätt i sina påståenden måste någon ta tag i saken och förhindra att kyrkorna används till att uppvigla till hat och våld.
Om Pentikäinen hittat på hela historien måste saken enligt min mening utredas.
För att om möjligt få reda på lite mera sände jag ett e-mail till Pentikäinen med några frågor. Brevet finns härunder.Tyvärr svarade direktor Pentikäinen undvikande på så gott som alla frågor och jag blev inte ett dugg klokare efter att ha läst hans svar. Om hans påståenden har verklighetsgrund borde han öppet kunna redogöra för vem, var och hur uppviglingen till hat och våld förekommer.
Eftersom Pentikäinen med sina diffusa påståenden misstänkliggör alla Israelgrupperingar i allmänhetens ögon hade jag hoppats på ett klart svar av honom. Men endera vill han inte eller så kan han inte svara på mina frågor. Jag kan inte göra mer åt saken men hoppas att någon med tid och kunnande skulle gräva lite under ytan.

Kyrkans utlandshjälp sänder ut volontärer till de palestinska områdena inom det så kallade EAPPI programmet.Alla som satsar av sin egen tid för att frivilligt arbeta med något de tror på är värda respekt men det kan gå fel. Jag råkade för några dagar sedan läsa en insändare i den svenska tidningen Dagen som berättade om en svensk frivilligarbetare som återkommit från sin period bland palestinierna och nu höll föredrag om livet i Palestina. Föredraget gjorde ett sådant intryck på åhörarna att en man efter föredraget utropade:”Varför har inte någon berättat detta för oss tidigare? Man borde skära halsen av alla judar!” Föredragshållaren kommenterade bara: ”Man måste skilja på judar och israeler.”
Varför hänvisar jag till insändaren i Dagen? Därför att det är ett klart exempel på det som Pentikäinen kallar uppvigling till hat och våld. I dethär fallet kom det från en grupp/person som stöder palestinierna.Jag hoppas att det var ett olycksfall i arbetet och att andra volontärer som återvänder kan ge en mer nyanserad bild av verkligheten så att inte åhörarna går hem med en vilja att skära halsen av judarna.
Jag hänvisar också till insändaren i Dagen därför att det är lika klara och tydliga exempel på uppvigling till hat och våld som jag önskar att Pentikäinen skulle ge istället för ett närmast obegripligt svammel.


... Eftersom Kyrkans utlandshjälps relation till Israel och pro-israeliska grupper har varit ett aktuellt tema tog jag mig tid att se efter vad som finns om Israel på KUH:s websidor.
KUH deltar i EAPPI programmet, såhär beskrivs programmet:
"EAPPI (Ecumenical Accompaniment in Palestine and Israel) är ett internationellt ekumeniskt partnerskapsprogram som inleddes år 2002 på begäran av kyrkorna i Jerusalem. Det stöder lokala samfund och civilbefolkningen i kritiska situationer i anslutning till konflikten och rapporterar om hur de mänskliga rättigheterna respekteras i Israel och Palestina."
I praktiken sänds frivilliga till Jerusalem, Betlehem, Hebron, Tulkarem, Jayyous och Yanoun. De frivilliga arbetar alltså endast bland palestinier så arbetet är inte så neutralt som man vill påskina.Israel beskylls upprepade gånger för hur illa de behandlar palestinierna men jag såg inte någon kritik mot palestinierna.
De frivilliga som sänds ut får skolning och om skolningen följer samma mönster som den version av Israels och Palestinas historia som ges på EAPPI:s hemsida är det en mycket palestinsk version.
Jag har inte gjort någon grundlig undersökning men jag skall ge några exempel från EAPPI:s hemsida " Israel och Palestina, områdets historia. Om det är denhär veresionen som Kyrkans utlandshjälp vill att allmänheten skall serveras är det inte märkligt om det kommer kritik mot pro-israeliska grupper.... Kyrkans Utlandshjälp bedriver vid sidan av sin hjälpverksamhet en omfattande politisk verksamhet som går ut på att svartmåla Israel.
Om verksamheten bara skulle gå ut på att hjälpa palestinierna skulle det inta vara något problem men nu satsar organisationen resurser på att måla upp en falsk bild av Israel och situationen bland palestiniern. Ibland blir den ensidiga "information" man ger av situationen så fel att man kan tala om medvetna lögner och försök till att lura allmänheten i Finland.
Just nu pågår en kampanj där organisationen försöker påverka beslutsfattarna att kräva att de israeliska produkter som produceras i "olagliga bosättnigar" inte skall få säljas som israeliska utan produkterna borde märkas med beteckningen "bosättning/palestinska området".

Om personerna bakom kampanjen skulle vara personer som inte haft möjlighet att skaffa fram information och bakgrundsfakta kunde man kanske har överseende med dem men nu är så inte fallet och jag anser därför att det är fråga om ett försök att lura beslutsfattare och allmänheten.

Man har också satsat resurser på att producera en video" Laittomat naapurit" (olagliga grannar).Där man gång på gång påstår att judisk bosättning på det man kallar västbanken är olagliga.

Man väljer att dölja det faktum att långt innan Israel blev självständigt och innan Jordanien ockuperade  området väster om  Jordanfloden (och gav namnet västbanken till det som är Judéen och Samarien) så bodde judar i området.
Judarna fördrevs när Jordanien olagligt ockuperade området ( även från östra Jerusalem) men efter att Israel erövrade området i kriget 1967 kunde judar återvända till området.
Hela området väster om Jordanfloden (nuvarande Israel och det som kallas västbanken) har genom bindande internationella avtal getts till det judiska folket för att de där skall få återupprätta sin nationalstat. (San Remo konferensen och stadgarna för Palestina Mandatet)
Därför blir inte judisk bosättning i området olaglig hur många gånger än pro-palestinska organisationer eller politiker säger det.
(Det finns bosättningar som är olagliga enligt israelisk lag och det finns fall där bosättningar byggts på privatägd arabisk mark. Sådana fall bör naturligtvis åtgärdas på lämpligt sätt, men judisk bosättning i sig är inte olaglig)
Ett exempel på judar som tidigare bodde på det som kallas västbanken är judarna i Hebron. För exakt 84 år sedan, den 24 augusti 1929, attackerade araberna i Hebron judarna  och dödade 67 personer, män, kvinnor och barn.
Det var först efter att Israel erövrade området 1967 som judarna kunde återvända till Hebron.
I samband med massakern 1929 förstördes Avraham Avinu synagogan, idag är den återuppbyggd.
Kyrkans  Utlandshjälp skulle antagligen beskriva återuppbyggarna som olagliga bosättare, men sanningen är mer komplicerad än så.

 

3 kommentarer:

Anders sa...

Länken till Israel och Palestina - områdets historia fungerar inte. Har den blivit obekväm?

Daniel sa...

Jag försökte hitta sidan men det verkar som om länken med dess innehåll skulle ha tagits bort.Jag vet inte varför men kanske innehållet var så uppenbart vinklat att den motverkade sitt syfte.

Daniel sa...

I mitt inlägg Kyrkans utlandshjälp och Israel går jag igenom en del av materialet som fanns på sidan.
http://israelnyheter.blogspot.fi/2010/03/kyrkans-utlandshjalp-och-israel.html