måndag 2 februari 2015

Valkampanjen i Israel

Partierna presenteras kort samt de viktigaste namnen på partilistorna i denna analys från Jerusalem Post:
Israeli Politics: The insider’s guide for the politically perplexed 

Valkampanjerna tar enligt min åsikt fram det sämsta i det israeliska samhället.Partierna och deras ledare lyfter fram sig själva som Israels enda hopp inför framtiden och utmålar sina medtävlare som inkompetenta och korrumperade skurkar. Valkampanjen är enligt finländska mått smutsig och det viktigaste verkar vara att hitta någon verklig eller påhittad skandal som kan publiceras för att om möjligt minska på förtroendet för de politiska motståndarna.
Till exempel anklagar man premiärminister Netanyahus fru för att ha returnerat flaskor och satt panten i egen ficka. Detta har pågått flera år och fru Netanyahu påstås ha förtjänat nästan 1000 euro på kuppen. (Saken har dementerats av Likud)
Man kan kanske säga att om man inte hittar värre saker att anklaga Netanyahu för har han skött sig exemplariskt.
Netanyahu anklagas också för att utgifterna för alkohol varit allt för höga, detta dementeras naturligtvis också. Men till exempel Tzipi Livni som suttit i regeringen tillsammans med Netanyahu tog fasta på påståendet för att smutskasta Netanyahu.
Likud påstår å sin sida att motståndarnas valfinansiering är lagstridig.
Jag kan inte förstå annat än att det måste vara frustrerande för medborgarna när de politiska ledarna uppför sig på dethär sättet, men kanske den politiska kulturen är så annorlunda i Israel jämfört med Finland att människorna där inte reagerar så starkt på det.

In Israeli election campaign, Likud and Labor slug it out over anything but the issues

Inga kommentarer: