söndag 8 februari 2015

Svenska kyrkan fortsätter neråt

Mitri Raheb från Betlehem inbjöds att tala i Uppsala domkyrka.Det säger en hel del om svenska kyrkan. Men det finns de som protesterar.
Läs mera här:
”Svenska kyrkan talar med kluven tunga om judar” (DN debatt)
"Teologifestivalen. I morgon, söndag, predikar Mitri Raheb i Uppsala domkyrka. Han missionerar för att judendomen inte längre har ett existensberättigande. Svenska kyrkans ledning fortsätter att prångla ut hans hatpropaganda, trots att man säger sig ha gjort upp med de idéer han har, skriver prästerna Annika Borg och Johanna Andersson.

 Svenska kyrkan har storsatsat på prästen Mitri Raheb från Betlehem. Förutom att Raheb är en av de medverkande i lördagens panel, har han fått förtroendet att predika i Uppsala domkyrka, där festivalens högtidsgudstjänst hålls under ledning av ärkebiskop Antje Jackelén. Svenska kyrkans bokförlag Verbum, med biskop Ragnar Persenius i styrelsen, lanserar även Rahebs bok ”Tro under ockupation. Palestinsk bibeltolkning” och säljer den till kraftigt rabatterat pris under festivalen.

Mitri Raheb driver i sin bok tesen att Israel, ”imperiet”, är en rasistisk apartheid- och terrorstat, arvtagare till såväl den romerska ockupationen av området som korsfararna. Med samma metoder och motiv som dessa imperier terroriserar israelerna den palestinska befolkningen. Det är Israel som skapar palestinsk terrorism, eller ”frihetskämpar”, som Raheb kallar det. Han drar därifrån paralleller till Jesus, som han menar var en palestinsk jude och frihetskämpe mot imperiet.
Raheb skriver att ”dagens Israel kan ses som det sista kapitlet av den västerländska kolonisationen” och han ifrågasätter starkt den judiska kopplingen till landet och för fram tankar om att föreställningen om en judisk-kristen tradition egentligen är en uppfinning av kolonisatörerna. ”Israel” har inga historiska eller teologiska rötter utan planterades i regionen av det brittiska imperiet. Detta är en grov teologisk/politisk variant av den ersättningsteologi vi skisserade ovan..."

Inga kommentarer: