fredag 27 februari 2015

En betydande minoritet bland muslimer i Europa stöder terrorattacker

En gallupundersökning bland muslimer i Storbritannien visar att 27 % av dem har sympatier för motiven bakom attacken mot Charlie Hebdo i Paris för en tid sedan.
Den stora majoriteten av muslimerna stöder inte terrorattacker mot organisationer och personer som enligt deras tycke förlöjligar Muhammed. Men beroende på hur frågan ställs är det mellan 10 och 30% av muslimerna som mer eller mindre stöder attacker.
Inom EU finns det ca 20 miljoner muslimer, 10 - 30 % betyder 2 - 6 miljoner människor.
Om man överför gallupresultatet till hela EU området betyder det att det finns över 2 miljoner muslimer i Europa som anser att organisationer som publicerar bilder av Muhammed förtjänar att bli attackerade.

Poll: 1 in 4 British Muslims sympathize with 'Charlie Hebdo' gunmen 

BBC poll

Inga kommentarer: