söndag 8 februari 2015

Obama vägrar se verkligheten på bönefrukosten

I det tal president Obama höll under bönefrukosten senaste vecka försökte han bortförklara de muslimska terroristernas koppling till islam genom att säga att även kristna begått allvarliga brott bland annat under korstågen och inkvisitionen. Det handlar enligt Obama om människor som missbrukar religionen för sina egna syften.
Att det i kristendomens namn begåtts många brott och felsteg är det ingen som förnekar.
Jesus, Guds son, blev människornas tjänare och offrade sitt eget liv för oss.Vi kristna är kallade att leva med honom som förebild. Det är lätt att se att mycket av det som kristna gör inte når upp till det målet. Men målet är klart.

President Obama tycks anse att samma anda av kärlek finns i alla religioner.Åtminstone när det gäller islam är detta enbart önsketänkande.
Precis som Jesus är förebild för kristna så är Muhammed det för muslimer och där går Obamas och säkert också en hel del muslimers dröm i kras. Muhammed kommer inte med kärlek och fred det vet alla som läst lite historia. Muhammed var en krigare som stred, slaktade och dödade människor.
En terrorist som slaktar och dödar ogudaktiga människor kan mycket väl ha Muhammed som sin förebild,det finns ingen motsägelse i detta. Det hjälper inte att blunda för detta faktum.
Uppdaterad: ( Evangelisten Franklin Graham reagerade tydligen på Obamas uttalande på samma sätt som jag)

Till och med i fallet när IS brände den jordanska piloten till döds kan de hänvisa till Muhammed och koranen. (Flera muslimska ledare har ändå fördömt dådet.)

Se artikeln nedan:
Islam and Burning People Alive (Stephen M Kirby)
"...But doesn’t Islam prohibit burning people alive?  To answer this question, we need to first look at Muhammad, who spoke for Allah (4:80) and is considered the standard of perfect conduct for Muslims (33:21). Muhammad had no qualms about burning people.
In December 627 Muhammad led an attack against the Al-Mustalaq tribe. Because that tribe fought back, Muhammad ordered their fortifications to be set on fire, even though the Muslims knew there were women and children inside.
Around June 628, when Kinanah bin al-Rabi of the Jewish Bani al-Nadir tribe would not reveal where his conquered tribe’s treasures were hidden, Muhammad ordered one of his soldiers, “Torture him until you extract what he has,” so a fire was built on Kinanah’s chest until Kinanah nearly died.
In October 630 there was some resistance among the Muslims (Hypocrites) toward a military expedition Muhammad was planning against the Byzantines at Tabuk.  Muhammad heard that these Hypocrites were gathered in a particular house, so he ordered that the house be burned down on top of them.  The Hypocrites managed to escape from the flames...

...
So Muhammad’s statements and actions show that during his lifetime it was permissible for Muslims to burn people alive.  This was continued after Muhammad’s death.

After Muhammad died there were many Arab tribes that left Islam.  This resulted in the Wars of Apostasy (Riddah Wars) under Abu Bakr, the first of the four “Rightly Guided” Caliphs (so named because they are believed to have held the most firmly to the teachings of Muhammad).  The commander of each army that Abu Bakr sent out had a letter to be read to the tribe before it was attacked.  The letter explained that if the tribe did not return to Islam, the army commander
will not spare any one of them he can gain mastery over, [but may] burn them with fire, slaughter them by any means…
The History of al-Tabari: The Conquest of Arabia, p. 57"

Obama: Islam lär fred

Inga kommentarer: