torsdag 5 februari 2015

Netanyahu jämför ISIS med Iran

I den islamska staten styrd av ISIS bränner de människor levande; i den islamska staten styrd från Teheran hänger man dem från kranar på allmänna platser. Båda är motiverade av en extrem militant islamistisk terrorism som är gränslöst grym.

"In the Islamic State of ISIS, they burn people alive; in the Islamic State of Tehran, they hang them from cranes in the public squares,” he said. “Both are motivated by an extreme ideology of militant Islamic terrorism that has a cruelty that is unbounded.”

Netanyahu to Jordan's King Abdullah: World should unite against 'barbaric cruelty' of ISIS

Inga kommentarer: