onsdag 3 februari 2016

Frankrikes förslag (hot) strider mot avtal de själva undertecknat

Alan Baker skriver om Frankrikes uttalande senaste vecka där utrikesminister Laurent Fabius sade att om en konferens som Frankrike planerar sammankalla inte ger resultat kommer Frankrike att erkänna staten Palestina.
Enligt Baker handlar Frankrike i strid med avtal de själva varit med om att bevittna och understöda. Osloavtalet säger klart och tydligt att alla viktiga frågor skall lösas genom förhandlingar och detta säger sig Frankrike nu vara beredd att förbigå.
France’s Ultimatum to Israel – Legally Flawed and Politically Imprudent (JCPA)

"France Undermines the Oslo Accords It Witnessed

The commitments set down in this agreement, to negotiate the permanent status of the territories as well as other central issues such as Jerusalem, borders, settlements and refugees, are solemn Palestinian and Israeli obligations which France, together with its EU partners, as well as the United States, Russia, Egypt, Jordan and Norway are obligated to honor after placing their signatures on the agreement as witnesses.
By the same token, the UN General Assembly in its Resolution A/50/21 of December 4, 1995, supported by France, expressed its full support for the Oslo Accords and the peace negotiation process.3
In its capacity both as a signed witness to the agreement, as well as a permanent member of the UN Security Council, it is incumbent on France, which voted in favor of the UN resolution endorsing the agreement and the negotiation process, not to attempt to undermine the same agreement and process, nor to prejudge issues that are still open and to be negotiated..."

Inga kommentarer: