torsdag 11 februari 2016

Utländska arbetare i Israel och deras problem

En intressant artikel om vilka problem den utländska arbetskraften som kommer till Israel råkar ut för.
When grandma’s caretaker is a debt slave
Förutom att utländsk arbetskraft används inom jordbruk och byggnadsbranschen finns omkring 55.000 israeler som anställer arbetare från Filippinerna, Thailand eller Indien för att sköta om åldringar eller sjuka personer.
Dessa arbetare får minimilön och kan olagligt ha tvingats betala över 10.000 dollar för att få komma till Israel. Det betyder att åtminstone första årets lön går åt till att betala tillbaka det lån som vanligtvis tagits för att betala avgiften.
Trots att myndigheterna är medvetna om läget går det väldigt långsamt att förbättra situationen.

Inga kommentarer: