fredag 26 februari 2016

Yles Israelbevakning


Insändare i Österbottens Tidning 24.2.
De senaste månaderna har palestinierna utfört mer än 100 attacker mot israeler. I attackerna har åtminstone 30 israeler dödats och över 300 skadats.
Det har varit fråga om knivhuggningar, dödsskjutningar och bilattacker där föraren försökt döda genom att köra över sina offer.
De palestinska gärningsmännen har ofta varit unga, till och med barn i 13-14 års åldern.Vanligtvis har det varit fråga om självmordsattacker, man försöker döda tills man blir dödad. Angriparna stoppas oftast genom att de blir skjutna. (På samma sätt har polisen nyligen agerat i liknande situationer i Sverige och Finland.) Angriparna blir i det palestinska samhället hjältar, de får av ledarna hederstiteln Shahid, (Martyr) och med lite tur får man en gata, park eller skola uppkallad efter sig.
Attackerna har varit en direkt följd av de uppmaningar till våld som de palestinska ledarna riktat till befolkningen. Den hjälteroll som ges till dem som mördat judar inspirerar också ständigt till nya attacker.
Hur har media i Finland rapporterat om denna terrorvåg?
Jag gjorde en sökning på Yles webbsida med orden Israel, Palestiina, Palestina.
Som resultat fick jag långt över 10 rubriker där Israel utpekades som den aktiva angriparen, t.ex. Israel dödade... Israeliska soldater sköt...Israelisk polis sköt...
Inte en enda rubrik utpekade palestinier som den aktiva parten, som angripare.
YLE finansieras med skattemedel, de har stora resurser och de har sina egna etiska regler. Där kan man läsa att Yles journalistik bör bygga på sanningsenlig, väsentlig och mångsidig informationsförmedling. Utgångspunkten är att publiken ska ges möjlighet att skapa sig en världsbild utgående från korrekta fakta och exakta observationer.
Människor litar på Yle som nyhetsförmedlare, det är också den bild som Yle vill ge av sig själv. Men när jag ser hur de i rubriksättningen väljer att vända upp och ner på verkligheten, måste jag konstatera att Yle när det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna inte är mer pålitlig än en skum Facebooksida, tyvärr.
Daniel Brunell

Inga kommentarer: