fredag 19 februari 2016

Har palestinierna övergett fredsprocessen? (Alan Baker JCPA)

Har palestinierna officiellt brutit Osloavtalet frågar Alan Baker (JCPA).
Detta efter att palestiniernas utrikesminister sagt att palestinierna aldrig mer kommer att förhandla direkt med Israel.
I Osloavtalet och Arafats brev till premiärminister Rabin slår man fast att det är genom förhandlingar som konflikten skall lösas.
En utrikesministers ord brukar vanligtvis vara en regerings officiella linje och i så fall borde omvärlden ställa de palestinska ledarna till svars.
"Thus, this official announcement by the Palestinian foreign minister ending, to all intents and purposes, any continuation of a negotiated peace process between the Palestinians and Israel, should logically be treated by leaders of the US, the EU, the UN and by other major international elements as a resounding and shocking volte-face by the Palestinians. It should be considered to be a clear violation of all Palestinian commitments so far, and possibly as a fundamental breach of the Oslo accords, by frustrating any possible return to negotiations."

Have the Palestinians Renounced the Peace Process?

Inga kommentarer: