måndag 15 februari 2016

...och YLE:s rubrik: Israel sköt fem palestinier

Veckoslutets terrorattacker i Israel föranledde följande rubrik på finska YLE:s  text-TV i dag "Israel ampui viisi palestiinalaista (Israel sköt fem palestinier).
Dödsskjutningarna skedde enligt texten i samband med "sammandrabbningar".
Inte ett ord i texten om några terrorattacker, man säger bara att enligt Israel hade de anfallit israeliska trupper.
På YLE:s hemsida har man samma rubrik men där är texten längre och det framgår  att det var angripare som sköts.
Svenska YLE hade en annorlunda rubrik: Minst sex döda på Västbanken efter våldsam helg

När man söker på Yles websida på "Israel" och på "palestinier" både på finska och svenska så är alla rubriker formulerade så att Israel är angripare och palestinierna offer. Detta trots att verkligheten är den motsatta.
Enligt undersökningar lär YLE vara den nyhetsrapportör som människorna anser vara mest pålitlig.

Jag frågar mig hur YLE får rubriksättningen att gå  ihop med sina egna etiska regler:
1. Utgångspunkten för Yles journalistik är Yles värden. Yles journalistik bör bygga på sanningsenlig, väsentlig och mångsidig informationsförmedling. Vi bör interagera med publiken.
Utgångspunkten i Yles journalistik är att vi ska ge publiken möjlighet att skapa sig en världsbild utgående från korrekta fakta och exakta observationer.
Vi tryggar vår opartiskhet, vår tillförlitlighet och vårt oberoende genom att vara mångsidiga och fördomsfria när vi samlar in information. Vi tar hänsyn till relevanta fakta och olika perspektiv, samt ger dem som blir kritiserade möjlighet att bli hörda samtidigt. Vi vågar fråga och ifrågasätta.

Inga kommentarer: