torsdag 13 oktober 2016

EU politiker och FN försöker påverka FIFA att avstänga israeliska fotbollsklubbar

Wilfried Lemke, rådgivare till FN:s generalsekreterare i sportfrågor, har låtit förstå att det är olagligt att låta israeliska fotbollsklubbar i Judéen och Samarien (västbanken) delta i FIFA:s verksamhet.
En grupp på 66  EU parlamentariker kräver för sin del i ett brev till FIFA att israeliska fotbollslag från bosättningarna skall tvingas flytta innanför Israels internationellt erkända gränser eller sparkas från fotbollsorganisationen.
Man kan naturligtvis fråga sig hur dessa herrar kan acceptera de palestinska kubbarnas verksamhet. De verkar ju inte inom några erkända statsgränser utan på samma omstridda område som de israeliska klubbarna verkar. Men det är klart, om man hatar Israel och judarna behöver man inte bry sig om fakta.
Inte bryr man sig heller om att ett palestinskt fotbollslag nyligen hedrade en terrorist som dödat två judar i Jerusalem eller att Jibril Jaroub som bland annat är ordförande för det palestinska fotbollsförbundet och olympiska kommittén öppet uppmanat och understött terror mot judar.

66 EU parliamentarians urge FIFA to ban Israeli settlement clubs

UN reminds FIFA that settler soccer teams are illegal

PMW Special Report
The Jibril Rajoub File

Police arrest Palestinian soccer coach whose team posed with photo of terrorist

FIFA head: Fixing the Israeli-Palestinian soccer crisis is a priority (Jerusalem Post)
Legal expert Eugene Kontorovich argued in a Washington Post opinion piece that the settler teams are not a violation of FIFA rules.

“Nothing in the FIFA statutes equates ‘territory’ with sovereign territory. Instead, territory, as is often the case in international texts, means jurisdiction.

“This is because FIFA is not a border demarcation body.

That is why FIFA clearly separates any question of sovereign statehood and territory from FIFA membership, by not requiring that member federations be recognized states,” he wrote.

Inga kommentarer: