söndag 9 oktober 2016

Världen förenas allt mer i sina försök att hindra judar att bosätta sig i sitt gamla hemland

Israels planer på att bygga nya bostäder i Judéen och Samarien åt judar som tvingas flytta från bosättningar som byggts utan lov väcker som vanligt stark kritik av omvärlden däribland USA och EU.
Enligt EU är bostäder åt judar ett hinder för fred och man bör ifrågasätta om Israel överhuvudtaget vill ha fred.
USA å sin sida meddelade att man  "starkt fördömde" Israels byggande. USA använde samma uttryck om Rysslands och Syriens bombningar i Aleppo, Syrien
Israels justitieminister har rätt när hon förundrar sig över att USA använder så oproportionerligt starka ord när de fördömer Israels byggande samtidigt som människor mer eller mindre slaktas i grannländerna i Mellanöstern.

FN:s säkerhetsråd kommer antagligen att mötas nästa fredag för att diskutera de israeliska bosättningarna. Mötet ordnas på palestiniernas begäran, men formellt är det Malaysia, Venezuela, Senegal, Egypten och Angola som begärt att mötet ordnas. Rubrik för mötet är: "Bosättningarna som hindret för fred och tvåstatslösningen".

Security Council to discuss settlements as ‘obstacle to peace’
“The existence and expansion of the settlements on Palestinians lands which were occupied in 1967 endanger a solution to the Israeli-Palestinian conflict and the two-state solution,” reads a position paper distributed to participants, obtained by Israeli news site Ynet Friday.

EU questions Israel’s commitment to peace amid approval of new West Bank homes
The European Union External Action Service led by Federica Mogherini issued a statement saying the plans for new homes — meant to house settlers who are about to be evicted from the illegal outpost of Amona, under Supreme Court order — were “effectively a new settlement in the northern West Bank,” which “contradicts previous public statements by the Government of Israel that it had no intention of creating new settlements.”

It also said the plans further “undermin[e] the contiguity of a future Palestinian state.”

“The decision to continue settlement building and expansion…weakens rather than strengthens the prospects for a two-state solution to the Middle East peace process, and makes the possibility of a viable Palestinian state more remote,” the statement read, adding that “settlements are illegal under international law” and “continued settlement expansion also calls into question Israel’s commitment towards reaching a negotiated agreement with the Palestinians.

Israeli officials have said that the building plans breach no commitments, do not constitute a new settlement and would not bring more settlers into the West Bank, since the construction is for new homes for settlers who are already there.”

Inga kommentarer: