onsdag 19 oktober 2016

Reaktion på artikeln "Israel bryter med Unesco"

Som en reaktion på FNB-TT artikeln "Israel bryter med Unesco" i Österbottens Tidning har följande insändare publicerats i ÖT 18 oktober :

Palestinsk historieförfalskning understöds av Unesco (ÖT ändrade rubriken till "Historieförfalskning" vilket är kortare men samtidigt utelämnar viktig information)

Artikeln "Israel bryter med Unesco" (FNB-TT) i lördagens ÖT var ett sorgligt exempel på att så kallad seriös nyhetsmedia ibland inte är ett dugg bättre än konspirationssidor på internet. Israels reaktion och fördömande av Unescoresolutionen har inget med ockupation att göra. Orsaken till att Israel reagerat och politiker från regeringspartier och oppositionen fördömt resolutionen är att Unesco genom den ställt sig bakom den palestinska historieförfalskningen som förnekar och förbiser judarnas 3000 år långa koppling till Jerusalem och Tempelberget.

Resolutionen fick stöd av endast 24 av de 58 stater som hade rösträtt, i huvudsak muslimska stater eller diktaturer. USA, Storbritannien,  Nederländerna, Litauen, Tyskland och Estland röstade emot resolutionen. Resolutionen var så obalanserad att 26 stater lade ner sina röster, däribland  Sverige som räknas som en av de mest propalestinska staterna i Europa.

Resolutionen har också kritiserats av Unescos chef Irini Bokova vilket i sin tur lett till palestiniernas utrikesminister anklagat henne för att ha gått utanför sina befogenheter. Unesco:s styrelseordförande Michael Worbs har också uttryckt förståelse för Israels inställning och sade sig hoppas på att omröstningen i styrelsen som planerats till inkommande vecka kan uppskjutas.

Det är mycket beklagligt att så många länder valde att lägga ner sina röster istället för att rösta emot, vilket ledde till att historieförfalskning får stöd av ett FN organ.

Daniel Brunell
----------------------------------
Observera! Nästa vecka kommer en liknande resolution upp i UNESCO World Heritage Committee Executive Board. Enligt vad jag vet finns Finland med bland dem som då har rösträtt. Alltså dags att informera t.ex. din riksdagsrepresentant om vad som är på gång så att Finland röstar rätt!

Inga kommentarer: