söndag 2 oktober 2016

Shana Tova - Gott Nytt År

Firandet av Rosh Hashana det judiska nyåret eller Basunklangens högtid startar i kväll (söndag). Högtidsmånaden med Rosh Hashana, Yom Kippur och Sukkot, Lövhyddohögtiden inleds.

Rosh Hashana ställer oss bland annat inför frågan: Är mitt namn skrivet i Livets bok? De flesta människor inser att de inte kunnat leva ett liv som garanterar dem rätt att få sitt namn skrivet i Livets bok. Vi är kallade att leva ett heligt liv så som Gud är helig och det har vi inte nått upp till. Därför är ett av Bibelns viktigaste teman förlåtelse.

Under templets tid offrade man syndoffer och skuldoffer och offret på Yom Kippur (Försoningsdagen) var ett speciellt offer för folkets synd. Gud förlät folket deras synd och de kunde fortsätta att leva i gemenskap med honom med hopp om att finnas med i Livets bok.

Efter att Gud offrade sin egen son Jesus, Messias, som det fullkomliga offret har inget annat offer mera behövts. Templet förstördes kort därefter och inga offer har utförts.

Alla som sätter sitt hopp till det offer som Jesus gjorde får lita på att deras namn finns i Livets bok. Jesus säger till sin lärjungar: Gläd er över att era namn är skrivna i himlen.

En annan sak som Basunklangens högtid påminner oss om är att Gud en dag kommer att döma världen, vi kommer att ställas inför domaren. Hur vi idag ställer oss till Guds egendomsfolk Israel och de löften han gett dem är kanske något vi kommer att få stå till svars för. Det är något alla människor och speciellt de som är i ledande ställning borde ta i beaktande. Att strida mot Gud för inget gott med sig.

 Traditionell bön under högtiden
Avinu Malkeinu,
Vår fader, vår konung, sträck dig ut emot oss i nåd, fastän vi inte har gjort tillräckligt för att förtjäna nåd. Handla med oss i godhet och rättfärdighet - för att rädda oss.

Avinu Malkeinu (Barbra Streisands version)


Hear our prayer
We have sinned before Thee
Have compassion upon us and upon our children
Help us bring an end to pestilence, war, and famine
Cause all hate and oppression to vanish from the earth
Inscribe us for blessing in the Book Of Life
Let the new year be a good year for us


Inga kommentarer: